CNP Santander Image

Ubezpieczenia CNP Santander Insurance przygotowane są z myślą o klientach Santander Consumer Bank S.A.

Specjalizujemy się w dostarczaniu produktów ubezpieczeniowych chroniących życie i zdrowie. Nasze produkty to innowacyjne rozwiązania, które tworzone są, aby zapewnić naszym Klientom poczucie bezpieczeństwa i ułatwić poradzenie sobie z nagłymi i nieoczekiwanymi trudnościami życia codziennego.

KIM JESTEŚMY

Produkty

Dowiedz się więcej o naszej ofercie.

CNP Santander Image

GO Protect Utrata Pracy

POKAŻ WIĘCEJ POKAŻ MNIEJ
X

Wszyscy cenimy sobie spokój i poczucie bezpieczeństwa. Są to wartości, które pozwalają nam w pełni cieszyć się życiem i skupić na rzeczach, które kochamy najbardziej. Na naszej drodze niestety czasem zdarzają się sytuacje, które mogą zakłócić porządek dnia codziennego. Utrata pracy lub czasowa niezdolność do pracy z przyczyn zdrowotnych to bardzo częste zdarzenia i zazwyczaj przychodzą w najmniej oczekiwanym momencie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów oraz znając realia przygotowaliśmy propozycje ubezpieczenia, które pomoże stanąć na nogi wtedy, kiedy będziesz tego potrzebował.

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej?

Ubezpieczenie GoProtect - Utrata Pracy to ochrona w przypadku:

Utraty pracy - ubezpieczenie zapewnia wypłatę świadczenia za każde pełne 30 dni nieprzerwanego posiadania statusu bezrobotnego, maksymalnie 6 świadczeń.

Czasowej niezdolności do pracy - ubezpieczenie zapewnia wypłatę świadczenia za każde pełne 30 dni nieprzerwanej, potwierdzonej przez lekarza niezdolności do pracy, maksymalnie 6 świadczeń.

Ubezpieczenie GoProtect - Utrata Pracy gwarantuje również bogaty zakres usług Assistance, dzięki czemu w przypadku:

Utraty pracy, uzyskasz konsultacje ze specjalistą rynku pracy (3 zapytania), prawnikiem (3 zapytania) oraz psychologiem (1 konsultacja).

Czasowej niezdolności do pracy, uzyskasz pomoc w domu (odkurzanie, zmywanie, przygotowanie posiłków), dostarczenie zakupów spożywczych ze sklepu, dostarczenie leków z apteki, transport do lekarza, opiekę nad dziećmi i zwierzętami domowymi - łącznie do kwoty 1 000 złotych.

Jak zawrzeć umowę ubezpieczenia GoProtect - Utrata Pracy?

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym konsultantem.

Kto może zostać objęty ochrona ubezpieczeniowa?

Ubezpieczenie skierowane jest do osób w wieku pomiędzy 18 a 60 rokiem życia, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej co najmniej 180 dni i nie są w okresie wypowiedzenia. Z ubezpieczenia nie mogą skorzystać osoby, które nabyły prawa do renty lub emerytury.

Jakie są koszty ubezpieczenia?

Koszt ubezpieczenia uzależniony jest od wybranego pakietu i zaczyna się już od 22,50 PLN miesięcznie. Wysokość świadczeń uzależniona jest od wysokości składki ubezpieczeniowej, dlatego warto dobrze zapoznać się z ofertą.

Jesteśmy w stanie dostosować wysokość składki ubezpieczeniowej do Twoich aktualnych potrzeb.

Dla Twojej wygody składka ubezpieczeniowa płatna jest w równych miesięcznych ratach i w zależności od wybranej metody płatności może być automatycznie pobierana z karty/rachunku lub opłacana przez Ciebie miesięcznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej/mobilnej lub transferem wykonanym za pośrednictwem placówek przyjmujących zlecenia przelewu, np.: Poczty Polskiej.

Jaka jest długość trwania ochrony ubezpieczeniowej?

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 2 lat z możliwością przedłużenia na kolejne roczne okresy. W przypadku przedłużenia umowy poinformujemy Cię o tym pisemnie lub w innej uzgodnionej wcześniej formie. Umowa przedłuży się, jeżeli zostanie opłacona pierwsza rata składki za nowy okres ubezpieczenia.

Kiedy ochrona nie zadziała?

Należy pamiętać, iż ochrona ubezpieczeniowa ma swoje ograniczenia, dlatego zachęcamy do zapoznania się z używanymi definicjami oraz wyłączeniami odpowiedzialności Ubezpieczyciela opisanymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia - Utrata Pracy.pdf Karta produktu - Utrata Pracy IPID - Utrata Pracy OGOLNE WARUNKI UBZPIECZENIA Assistance - Utrata Pracy KARTA PRODUKTU Assistance – Utrata Pracy.pdf IPID OWU ASSISTANCE - Utrata Pracy FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA GoProtect.pdf CNPSIE - Informacje o przetwarzaniu danych osobowych AWP P&C SA - INFO. O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.pdf

GO Protect Nieszczęśliwy wypadek

POKAŻ WIĘCEJ POKAŻ MNIEJ
CNP Santander Image
X

Wypadki się zdarzają i z reguły są dla nas zaskoczeniem. Oferowane przez nas ubezpieczenie nie uchroni Cię przed wypadkami, ale może stanowić zabezpieczenie finansowe dla najbliższych Ci osób w razie Twojej śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku lub w przypadku całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku zabezpieczeniem dla Ciebie.

Z pomocą oferowanego przez nas produktu możesz zabezpieczyć siebie oraz swoich najbliższych, gdy przyjdzie się zmierzyć z konsekwencjami nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie w wysokości do 250 000 złotych, w zależności od wybranego pakietu ubezpieczenia, z pewnością ułatwi Twoim najbliższym odnalezienie się w nowej sytuacji, a Tobie da szansę na rehabilitację i organizację dalszego życia po wypadku w razie całkowitej niezdolności do pracy.

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej?

Dzięki ubezpieczeniu GoProtect – Nieszczęśliwy wypadek Ty oraz Twoi najbliżsi możecie czuć się bezpiecznie. Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia:

Trwała i całkowita niezdolność do pracy na skutek nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie zapewnia wypłatę jednorazowego świadczenia w sytuacji wystąpienia nieodwracalnej i całkowitej niezdolności do podejmowania jakiejkolwiek aktywności zawodowej, powstałej na skutek nieszczęśliwego wypadku oraz potwierdzonej orzeczeniem wydanym na okres, co najmniej 12 miesięcy przez uprawniony organ.

Hospitalizację na skutek nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie zapewnia wypłatę świadczenia w wysokości 100 złotych za każdy dzień́ pobytu w szpitalu, który rozpoczął się w okresie 90 dni od dnia wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, maksymalnie 10 000 złotych.

Śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenie zapewnia wypłatę świadczenia Twoim bliskim w razie Twojej śmierci.

Ubezpieczenie GoProtect – Nieszczęśliwy wypadek gwarantuje również bogaty zakres usług Assistance, dzięki czemu w przypadku:

Trwałej i całkowitej niezdolności do pracy na skutek nieszczęśliwego wypadku, możesz liczyć́ na pomoc w przystosowaniu Twojego mieszkania i samochodu do potrzeb osoby niepełnosprawnej, transport do lekarza, pokrycie kosztów rehabilitacji oraz konsultacji psychologicznych, łącznie do kwoty 10 000 złotych.

Hospitalizacji na skutek nieszczęśliwego wypadku, możesz liczyć na organizację i pokrycie kosztów sanatorium (w tym zakwaterowanie, wyżywienie i zalecone zabiegi), łącznie do kwoty 2 000 złotych.

Śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku, zapewnione jest:

-pokrycie kosztów pogrzebu do kwoty 3 000 złotych,

-transport rodziny na pogrzeb do kwoty 1 000 złotych,

-pomoc psychologa dla bliskich do 1 000 złotych, a także

-pokrycie kosztów opieki nad niepełnoletnimi dziećmi i zwierzętami domowymi do kwoty 1 000 złotych.

Jak zawrzeć umowę̨ ubezpieczenia GoProtect - Nieszczęśliwy Wypadek?

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym konsultantem.

Kto może zostać objęty ochron ubezpieczeniow ?

Ubezpieczenie skierowane jest do osób w wieku pomiędzy 18 a 65 rokiem życia

Jakie są koszty ubezpieczenia?

Koszt ubezpieczenia uzależniony jest od wybranego pakietu i zaczyna się już od 22,50 PLN miesięcznie. Wysokość świadczeń uzależniona jest od wysokości składki ubezpieczeniowej, dlatego warto dobrze zapoznać się z ofertą.

Jesteśmy w stanie dostosować wysokość składki ubezpieczeniowej do Twoich aktualnych potrzeb.

Dla Twojej wygody składka ubezpieczeniowa płatna jest w równych miesięcznych ratach i w zależności od wybranej metody płatności może być automatycznie pobierana z karty/rachunku lub opłacana przez Ciebie miesięcznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej/mobilnej lub transferem wykonanym za pośrednictwem placówek przyjmujących zlecenia przelewu, np.: Poczty Polskiej.

Jaka jest długość́ trwania ochrony ubezpieczeniowej?

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 2 lat z możliwością przedłużenia na kolejne roczne okresy. W przypadku przedłużenia umowy poinformujemy Cię o tym pisemnie lub w innej uzgodnionej wcześniej formie. Umowa przedłuży się, jeżeli zostanie opłacona pierwsza rata składki za nowy okres ubezpieczenia.

Kiedy ochrona nie zadziała?

Należy pamiętać, iż ochrona ubezpieczeniowa ma swoje ograniczenia, dlatego zachęcamy do zapoznania się z używanymi definicjami oraz wyłączeniami odpowiedzialności Ubezpieczyciela opisanymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia - Nieszczęśliwy Wypadek.pdf Karta produktu - Nieszczęśliwy Wypadek.pdf IPID Go Protect - Nieszczęśliwy wypadek OGOLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Assistance - Nieszczesliwy wypadek KARTA PRODUKTU Assistance – Nieszczęśliwy wypadek.pdf IPID - Nieszczęśliwy Wypadek.pdf FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA GoProtect.pdf CNPSIE - Informacje o przetwarzaniu danych osobowych AWP P&C SA - INFO. O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.pdf
CNP Santander Image

Kliknij aby zobaczyć listę produktów
CNP Santander Insurance

POKAŻ WIĘCEJ

Kim jesteśmy

CNP Santander Insurance Life DAC i CNP Santander Insurance Europe DAC z siedzibą w 2nd Floor, Three Park Place, Hatch Street, Dublin 2 D02 FX65, Irlandia są zakładami ubezpieczeń zarejestrowanymi w Irlandii w Company Registration Office pod numeremi odpowiednio 488063 i 488062.

Ubezpieczyciele posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej udzielone przez Central Bank of Ireland oraz notyfikowali działalność ubezpieczeniową na terytorium Polski w Komisji Nadzoru Finansowego i podlegają nadzorowi:

CNP Santander Insurance Life DAC i CNP Santander Insurance Europe DAC dystrybuują swoje produkty poprzez Santander Consumer Finance i Santander Consumer Bank w różnych krajach europejskich, w tym: w Niemczech, Danii, Finlandii, Norwegii, Austrii, Polsce, Szwecji, Włoszech i Hiszpanii.

POKAŻ WIĘCEJ POKAŻ MNIEJ

Zgłoszenie roszczenia ubezpieczeniowego

Zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia można dokonać w jeden z poniższych sposobów: • Korespondencyjnie – na adres:

CNP Santander Insurance Europe DAC
6 piętro, ul. Domaniewska 34a
02-672 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Ubezpieczyciel jest zobowiązany spełnić świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego.

Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie zostanie spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia Ubezpieczyciel spełni w terminie określonym powyżej.

Zgłoszenie reklamacji

Zgłoszenia reklamacji można dokonać w jeden z poniższych sposobów: • Korespondencyjnie – na adres:

CNP Santander Insurance Europe DAC
6 piętro, ul. Domaniewska 34a
02-672 Warszawa
2nd Floor, Three Park Place, Hatch Street,
Dublin 2 D02 FX65, Irlandia,

Dodatkowe informacje:

Reklamacja to każde wystąpienie kierowane do CNP Santander Insurance Europe DAC przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub Uprawnionego z Umowy Ubezpieczenia, zawierające zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez CNP Santander Insurance Europe DAC.

Każda złożona reklamacja rozpatrywana będzie niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez CNP Santander Insurance Europe DAC.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, odpowiedź będzie przesłana nie później niż w terminie 60 dni od daty otrzymania reklamacji. W takim przypadku Ubezpieczyciel poinformuje niezwłocznie składającego reklamację, wskazując przyczynę opóźnienia, okoliczności, które dodatkowo muszą zostać ustalone, oraz przewidywany czas udzielenia odpowiedzi.

Kontakt

Państwa uwagi są dla nas ważne. Naszym celem jest zapewnienie usług na najwyższym poziomie. Jeżeli masz pytania, bądź chciałbyś się z nami podzielić swoimi sugestiami prosimy o kontakt:

Pisemnie - na adres

CNP Santander Insurance Europe DAC
CNP Santander Insurance Life DAC

6 Piętro

ul. Domaniewska 34a

02-672 Warszawa

Pocztą elektroniczną - przesyłając e-mail na adres

bok@pl.cnpsantander.com

Telefonicznie - pod numerem:

(0) 801 88 99 79

Ogólne pytania dotyczące polisy ubezpieczeniowej należy kierować w dni powszechne w godzinach 9:00-18:00