Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy korzystania ze strony internetowej: www.cnpsantander.pl („strona WWW”). Adres strony WWW stanowi własność Santander UK Plc, a sama strona WWW jest prowadzona i zarządzana przez Deloitte Consulting SLU.

Ochrona państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Cenimy sobie państwa zaufanie, wobec czego przygotowaliśmy politykę prywatności mającą pomóc państwu zrozumieć, w jaki sposób gromadzimy, chronimy i wykorzystujemy państwa dane osobowe. Mamy nadzieję, że poniższa polityka dostarczy państwu wystarczających informacji o sposobie wykorzystywania i ochronie państwa danych. Jeżeli nie zgadzają się państwo z praktykami dotyczącymi danych opisanymi w niniejszej polityce, prosimy powstrzymać od korzystania ze strony WWW.

Jeżeli będą chcieli państwo wycofać zgodę dotycząca praktyk opisanych w polityce [i/lub zgodę na korzystanie z plików cookie na stronie WWW] lub mają państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt na adres dataprotectionofficer@cnpsantander.com.

Celem niniejsze polityki prywatności („polityka”) jest zapewnienie naszych użytkowników o bezpieczeństwie ich danych osobowych oraz spełnienie obowiązków wynikających z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z 1988 r. oraz 2018 r. i Regulacji o Ochronie Danych Osobowych („RODO”). Zgodnie z RODO, dane osobowe są informacjami identyfikującymi państwa lub informacjami, na podstawie, których można państwa zidentyfikować („dane osobowe”).

W odniesieniu do przepisów o ochronie danych, ubezpieczyciele są administratorami państwa danych osobowych. Dane kontaktowe ubezpieczycieli znajdują się poniżej w sekcji „kontakt”.

W jaki sposób wykorzystujemy i chronimy dane osobowe

Z wyjątkami wskazanymi w polityce, gromadzone przez nas dane osobowe nie są ujawniane bez państwa zgody żadnym podmiotom trzecim innym niż naszym partnerom lub podmiotom z nami powiązanymi. Z wyjątkami wskazanymi poniżej, państwa dane nie są również sprzedawane, wymieniane, udostępniane ani wypożyczane.

Cenimy sobie państwa zaufanie i pragniemy, aby państwo zrozumieli, jakie informacje gromadzimy, jak je chronimy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Dane osobowe - identyfikujące państwa informacje niepubliczne - traktujemy z szacunkiem i zgodnie z postanowieniami polityki. Dane osobowe są niezbędne do dostarczenia państwu naszych produktów i usług.

Polityka prywatności ma na celu przekazanie informacji o sposobie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania przez nas informacji pobieranych podczas korzystania z niniejszej strony WWW. Polityka dotyczy wszystkich klientów korzystających ze strony WWW.

Nasza polityka prywatności

Postanowienia ogólne:

 • Opiszemy, jakiego rodzaju informacje osobiste gromadzimy, sposób, w jaki je chronimy oraz jak możemy je wykorzystywać.
 • Będziemy utrzymywać fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych dotyczących naszych klientów oraz osób odwiedzających lub korzystających z naszej strony WWW.
 • Nie będziemy udostępniać danych osobowych naszym firmom zewnętrznym ani raportów konsumenckich innym powiązanym z nami firmom, z wyjątkami wskazanymi poniżej.
 • Będziemy również wymagać, aby zewnętrzne firmy świadczące dla nas usługi, którym udostępniamy dane osobowe, stosowały nasze standardy ochrony danych osobowych.

Szczegółowe informacje na temat naszych praktyk dotyczących danych osobowych i ich zabezpieczania można znaleźć poniżej. Polityka prywatności zawiera przykłady rodzajów danych, które możemy gromadzić oraz rodzajów spółek i innych podmiotów, którym możemy udostępniać takie dane. Poniższe przykłady podano dla celów ilustracyjnych i nie powinny być one uznawane za kompletny katalog naszych praktyk w zakresie zbierania informacji i dzielenia się nimi.

Rodzaje gromadzonych danych osobowych i sposoby ich wykorzystania

Informacje online i ich gromadzenie

Mogą państwo odwiedzić nasza stronę nie informując nas o tym, kim państwo są oraz nie ujawniając jakichkolwiek innych informacji o sobie, w tym także adresu e-mail. Nawet, jeśli nie udzielą nam państwo wyraźnie takich informacji, pewne dane osobowe mogą być gromadzone w trakcie korzystania ze strony WWW; nasze serwery mogą również prowadzić dziennik aktywności śledzący odwiedzających stronę WWW. Informacje w dzienniku aktywności mogą być anonimowe, wobec czego mogą państwa nie identyfikować indywidualnie, jednakże takie informacje, w powiązaniu z innymi przechowywanymi przez nas danymi, mogą umożliwić państwa identyfikację i wobec tego mogą stanowić dane osobowe. Informacje zbierane przez nasze serwery mogą obejmować między innymi następujące dane:

 • państwa adres IP
 • państwa zarejestrowaną domenę i serwer macierzysty
 • datę i czas dostępu
 • odwiedzone podstrony
 • liczbę kliknięć
 • treść, właściwości i czynności, do których uzyskali państwo dostęp i w których uczestniczyli państwo na danej podstronie
 • raporty o awariach oprogramowania
 • rodzaj wykorzystywanej przeglądarki
 • charakter urządzenia wykorzystywanego do odwiedzenia danej podstrony (np. komputer osobisty lub urządzenie przenośne)
 • numer identyfikacyjny sesji
 • wyszukiwane hasła, wyniki wyszukiwań
 • czas dostępu
 • adres strony odsyłającej
 • dane o strumieniu kliknięć pokazujący ruch sieciowy odwiedzających stronę WWW

Możemy również wyznaczyć zewnętrzną firmę świadczącą w naszym imieniu usługi w celu pomiaru liczby odwiedzających, średniego czasu spędzonego na stronie, liczby odsłon i innych ogólnych danych statystycznych o odwiedzających naszą stronę WWW. Możemy również wykorzystywać te dane do monitorowania wydajności strony oraz jej usprawnienia.

Możemy gromadzić dane statystyczne zebrane o naszych klientach, roszczeniach, wzorach ruchu sieciowego, usługach oraz przekazywać te dane osobom trzecim. W trakcie przekazywania danych statystycznych osobom trzecim, nie będziemy załączać żadnych identyfikujących państwa danych osobowych, chyba, że wyrazili państwo zgodę na otrzymywanie indywidualnie dostosowanych informacji.

Ponadto, w niektórych częściach naszej strony WWW może zajść konieczność zbierania państwa danych osobowych w konkretnym celu, takim jak przekazanie państwu pewnych informacji lub świadczenie zażądanych przez państwa usług. Informacje te będą się różnić, jednak zazwyczaj będą one obejmować dane osobowe, takie jak:

 • państwa imię i nazwisko,
 • adres,
 • informacje medyczne,
 • numer telefonu,
 • numer faksu,
 • adres e-mail, a przetwarzanie tych informacji będzie regulowane odrębną informacją o ochronie danych osobowych udostępnioną państwu w chwili świadczenia przedmiotowej usługi.

Informacje te mogą być gromadzone w sposób bierny, z wykorzystaniem takich technologii jak standardowe dzienniki zdarzeń serwerów oraz pliki cookie (zob. poniżej). Informacje zebrane w sposób bierny wykorzystywane są do zarządzania, obsługi i ulepszania strony WWW oraz innych naszych usług i systemów, do poprawy efektywności reklam na stronie WWW oraz do dostarczania reklam i innych treści dopasowanych do państwa potrzeb.

W przypadku, gdy informacje zgromadzone przy użyciu biernych środków stanowią lub obejmują dane osobowe lub jeżeli, poprzez łączenie lub powiązanie dowolnych informacji zebranych w sposób bierny z danymi osobowymi traktujemy takie połączone informacje, jako dane osobowe, zastosowanie znajdą warunki niniejszej polityki. W innym przypadku, wykorzystujemy i ujawniamy informacje zebrane biernymi środkami w formie zagregowanej lub w innej formie uniemożliwiającej identyfikację osobową. Jeżeli skontaktują się państwo z nami poprzez stronę WWW lub w inny sposób, możemy zachować tę korespondencję oraz informacje, które zawiera, takie jak:

 • państwa imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • powód kontaktu z nami

Możemy wykorzystać te informacje w celach:

 • udzielania odpowiedzi na państwa pytania
 • zawiadomienia państwa o powiązanych ofertach
 • marketingowych

W chwili kontaktu z nami, możemy wymagać państwa jednoznacznej zgody na wykorzystywanie państwa informacji kontaktowych dla celów marketingowych lub innych celów biznesowych. W przypadku, gdy nie udzielą państwo zgody na wykorzystanie państwa informacji kontaktowych w celach marketingowych lub innych celach biznesowych, państwa dane nie będą do nich wykorzystywane. Jeżeli udzielą państwo zgody, lecz będą sobie życzyć otrzymywania powiadomień o podobnych sposobnościach lub pragną państwo w inny sposób ograniczyć wykorzystanie dostarczonych nam informacji, prosimy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi korespondencji marketingowej lub przesłać nam e-mail na adres wskazany poniżej. Za państwa zgodą, możemy wykorzystywać takie informacje do przetwarzania wszelkich państwa żądań, odpowiadania na państwa pytania oraz komunikowania się z państwem w razie konieczności, w celu świadczenia obsługi klienta. Możemy również wykorzystywać przekazane przez państwa, aby usprawniać korzystanie ze strony WWW; powiadamiać państwa o ważnych zmianach w funkcjonalności strony WWW, o nowych usługach i innych ofertach, które naszym zdaniem będą dla państwa cenne; dopasowania reklam, treści i innych aspektów korzystania ze stronie WWW; w innych celach administracyjnych; w celu zapobiegania nadużyciom lub wykrywaniu ich oraz w celu umożliwienia innym stronom wykonywania funkcji technicznych i innych w naszym imieniu; a także dla wszelkich innych celów, które możemy państwu ujawnić w momencie, kiedy prosimy o państwa dane.

Pliki cookie

Pliki cookie są niewielkimi zbiorami danych przechowywanymi przez państwa przeglądarkę internetową na twardym dysku państwa komputera. Zarówno my jak i tysiące innych stron internetowych możemy wykorzystywać pliki cookie do wzbogacenia państwa doświadczenia podczas przeglądania naszej strony oraz do pomiaru korzystania naszej strony Przy pomocy plików cookie i za państwa zgodą, możemy przekazywać państwu zindywidualizowane oferty lub treści, którą mogą państwa zainteresować. Możemy również wykorzystywać pliki cookie do rozpoznawania państwa przy kolejnych wizytach lub do zapamiętania państwa nazwy użytkownika, tak, aby państwo nie musieli jej wprowadzać za każdym razem, gdy odwiedzają państwo naszą stronę. Mogą państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby zawiadamiała państwa o otrzymywanych plikach cookie lub aby blokować wysyłanie takich plików.

Prosimy pamiętać, że przed rozpoczęciem zbierana plików cookie z tej strony internetowej zwrócimy się do państwa o zgodę, jednakże poprzez nieprzyjmowanie tych plików mogą państwo ograniczyć funkcjonalność naszej strony w chwili jej odwiedzin.

Linki do innych stron internetowych

Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki gromadzenia informacji wykorzystywane przez inne strony internetowe, w przypadku użycia linków do nich znajdujących się na naszej stronie WWW. Nie możemy zagwarantować, w jaki sposób takie osoby trzecie wykorzystują pliki cookie ani czy umieszczają one na państwa komputerze pliki cookie mogące państwa osobiście zidentyfikować. Nie mamy kontroli nad informacjami zbieranymi, przechowywanymi lub wykorzystywanymi przez inne strony internetowe, strony mediów społecznościowych lub wtyczki. Powinni państwo uważnie zapoznać się z politykami prywatności zamieszczonymi na każdej odwiedzanej przez państwa stronie, aby zrozumieć, w jaki sposób strona taka zbiera, wykorzystuje i ujawnia informacje.

Komunikacja za pomocą poczty elektronicznej.

Od czasu do czasu, po otrzymaniu państwa zgody, możemy wysyłać państwu wiadomości pocztą elektroniczną zawierające informacje, które mogą być dla państwa przydatne, w tym informacje o naszych produktach i usługach lub o ofertach innych spółek powiązanych lub osób trzecich. Będą państwo mogli wybrać opcję nieotrzymywania takich wiadomości e-mailem.

Szyfrowanie

Korzystamy z narzędzi szyfrowania i uwierzytelniania w celu ochrony informacji gromadzonych na naszej stronie WWW. Wiadomości e-mailowe poza naszą stroną WWW mogą, jednak, nie być chronione. Jeżeli wysyłają nam państwo e-mail zawierający informacje poufne, prosimy zadzwonić do nas lub przesłać takie informacje pocztą tradycyjną.

Odwiedzający/Zarejestrowani użytkownicy

Jako odwiedzający naszą stronę WWW, mogą państwo mieć dostęp do pewnych funkcji bez ujawniania swojej tożsamości ani jakichkolwiek informacji o sobie. Nie będziemy gromadzić żadnych informacji o państwu w chwili wykorzystywania tych funkcji. Możemy poprosić państwa o uzyskanie statusu zarejestrowanego użytkownika w celu uzyskania dostępu do innych funkcji i korzystania z nich. Po uzyskaniu tego statusu, możemy zbierać dane osobowe w chwili korzystania przez państwa z naszej strony WWW.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzamy państwa dane osobowe w celu realizacji naszej umowy z państwem zgodnie z warunkami korzystania ze strony WWW.

W pewnych okolicznościach możemy również przetwarzać państwa dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, takich jak informowanie państwa o zmianach w naszych usługach lub o innych usługach oferowanych przez nas, jeżeli odwiedzą państwo naszą stronę, a także w celu wypełnienia nałożonych na nas prawnych obowiązków.

Możemy również powoływać się na państwa zgodę, jako na właściwą podstawę prawną przetwarzania państwa danych osobowych (na przykład, zgodę na wykorzystywanie plików cookie na tej stronie WWW).

W przypadku, gdy życzą sobie państwo wycofać swoją zgodę na gromadzenie i przetwarzanie państwa danych osobowych w ten sposób, prosimy o kontakt na adres dataprotectionofficer@cnpsantander.com. Otrzymują państwo również możliwość jej wycofania za każdym razem, gdy komunikujemy się z państwem. Dodatkowo, mogą państwo poprosić nas o usunięcie przechowywanych przez nas danych osobowych, podejmując w tym celu poniższe czynności.

Informacje, które możemy ujawniać oraz osoby/podmioty, którym możemy je ujawniać

Zebrane przez nas informacje możemy ujawniać innym organizacjom, jak wskazano poniżej. Organizacje, którym ujawniamy informacje są zobowiązane do korzystania z takich informacji wyłącznie w określonych celach. Informacje mogą być ujawniane:

Informacje ujawniane dostawcom usług

Możemy zatrudniać inne spółki i osoby fizyczne do pełnienia funkcji w naszym imieniu, w tym:

 • Świadczenia usług tworzących, które tworzą część naszej umowy z państwem, takich jak obsługa roszczeń i obsługa klienta;
 • Marketingu naszych produktów i usług;
 • Ochrony przed oszustwami oraz;
 • Utrzymywania i opracowywania dla nas oprogramowania.

We wszystkich przypadkach, będziemy żądać, aby dostawcy usług, którym przekazujemy dane osobowe, przestrzegali naszych wymogów dotyczących ochrony danych osobowych oraz wykorzystywali państwa informacje wyłącznie dla celów, dla jakich my je zachowaliśmy. Wymagać się od nich również będzie zachowania bezpieczeństwa państwa Danych Osobowych. Informacji osobiste są ujawniane dostawcom usług w celu uzyskania ich wsparcia w poprawie obsługi klientów.

Informacje ujawniane innych spółkom powiązanym

Jeśli uzyskamy państwa zgodę, będziemy mogli ujawniać innym spółkom powiązanym informacje identyfikujące państwa, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz informacje o transakcjach lub doświadczeniach. Nasze spółki powiązane są zaangażowane w prowadzenie różnorodnej działalności, począwszy od świadczenia usług finansowych (takich jak ubezpieczenia i pożyczki). Możemy ujawniać informacje osobiste innym spółkom powiązanym dla celów takich jak:

 • Spełnianie państwa żądań oraz;
 • Oferowanie państwu innych produktów lub usług, które naszym zdaniem mogą państwa zainteresować.

Oferowanie państwu innych produktów lub usług, które naszym zdaniem mogą państwa zainteresować

Jeżeli uzyskaliśmy państwa zgodę, możemy ujawniać zebrane przez nas dane osobowe innym instytucjom finansowym (np. bankom), z którymi poczyniliśmy uzgodnienia dotyczące wspólnego marketingu, w celu wspólnego rekomendowania lub oferowania naszych produktów lub usług.

Informacje, których ujawniane jest dozwolone przepisami prawa

Możemy przekazywać informacje w przypadku, gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów o ochronie danych oraz w odpowiedzi na należycie zgłoszone żądania, na przykład w celu zapobiegania przestępstwom i wykrywania ich, a także zatrzymania lub ścigania sprawców wykroczeń lub przestępstw. Możemy również przekazywać informacje w celu zapewnienia bezpieczeństwa narodowego. W przypadku ujawniania takich informacji, dokonamy tego wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Możemy również przekazywać informacje wymagane od nas przepisami prawa, na przykład na podstawie postanowienia sądu oraz możemy przekazywać dane doradcom prawnym, jeżeli są one konieczne dla obrony zgodnych z prawem roszczeń.

Nasza strona WWW jest upubliczniona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i podlega przepisom Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie (UE) 2016/679) oraz przepisom prawa irlandzkiego.

Niektóre strony internetowe przekazują dane poza EOG z wielu powodów (na przykład, w celu ich przechowywania). My nie przekazujemy żadnych danych osobowych poza EOG, dla żadnych celów.

Jeżeli to się zmieni w dowolnej chwili w przyszłości, niniejsza polityka prywatności zostanie zaktualizowana w celu ujęcia takiej zmiany. Prosimy zwrócić uwagę, że w takim przypadku wszelkie dane osobowe będą przekazywane poza EOG przy pomocy mechanizmów przesyłania zatwierdzonych lub dozwolonych przepisami o ochronie danych oraz że podejmiemy wszelkie konieczne działania w celu zapewnienia ich adekwatnej ochrony wymaganej przepisami o ochronie danych.

Brak ujawniania danych dla innych celów

Nie będziemy udostępniać państwa danych żadnej spółce zewnętrzną w żadnym celu innym niż te przedstawione powyżej. Na przykład, nie będziemy sprzedawać informacji osobistych spółkom zewnętrznym, które mogą chcieć oferować państwu swoje produkty i usługi. Chociaż, po uzyskaniu państwa zgody, możemy oferować państwu produkty i usługi w imieniu spółek zewnętrznych, państwa informacje osobiste nie zostaną im przekazane.

Bezpieczeństwo zebranych informacji

Utrzymujemy rygorystyczne zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne i administracyjne zgodnie z obowiązującymi standardami w celu ochrony państwa danych osobowych przed nieupoważnionym lub nieprawidłowym dostępem. Ograniczamy dostęp do danych osobowych do takich pracowników i dostawców usług, którzy potrzebują przedmiotowych informacji dla prawnie uzasadnionych celów, do udzielania wsparcia przy odpowiadaniu na państwa zapytania. Wobec pracowników naruszających naszą politykę prywatności zostaną podjęte działania dyscyplinarne.

Jak długo przechowujemy dane osobowe

Okres, przez jaki przechowujemy informacje różni się, zależnie od sposobu korzystania z tych informacji. W niektórych przypadkach istnieją wymogi prawne narzucające minimalny okres przechowywania danych. O ile określone wymogi prawne nie wskazują inaczej, informacje przechowujemy przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne dla celów, dla których dane zostały zebrane i są przetwarzane (zgodnie z powyższym opisem).

Prawidłowość i kompletność zebranych informacji

Ponieważ dane osobowe gromadzone w ramach dostępu i korzystania z usług dostępnych dla użytkownika na tej stronie są nam przez państwa dostarczane, ufamy, że zapewnią państwo prawidłowość przesyłanych danych abyśmy mogli zapewnić państwu usługi dostępne na tej stronie i jakiekolwiek dodatkowe usługi opisane w niniejszej polityce. Jeżeli dowiedzą się państwo o jakichś nieścisłościach w informacjach o państwu, które przechowujemy, prosimy o kontakt pod adresem:

CNP Santander Insurance DAC

Dział Likwidacji Szkód lub Dział Reklamacji

6 Piętro,

ul. Domaniewska 34a,

02-672,

Warszawa

Musimy posiadać poprawne informacje o państwu, aby świadczyć państwu żądane przez państwa usługi.

W jaki sposób mogą państwo korzystać ze swoich praw w odniesieniu do danych osobowych

Będziemy bronić wszystkich państwa praw wynikających z przepisów o ochronie danych. Prawa te są następujące:

 • prawo do wycofania w dowolnym czasie państwa zgody na przetwarzania danych osobowych
 • prawo do żądania od nas dostępu do danych osobowych oraz do sprostowania wszelkich niepoprawnych informacji osobistych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania oraz do sprzeciwienia się przetwarzaniu
 • prawo do nakazania przeniesienia państwa danych osobowych do innego dostawcy usług
 • prawo do usunięcia państwa danych osobowych (tam, gdzie ma to zastosowanie)
 • prawo do informacji o ewentualnym istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a także istotnych informacji o zaangażowanej logice, znaczeniu takiego podejmowania decyzji i przewidywanych skutkach.

Dochodzenie państwa praw nie narusza żadnych praw, które mogą nam przysługiwać na podstawie przepisów o ochronie danych.

Dostęp do zebranych informacji

Mogą państwo skorzystać ze swoich praw do przeglądania, usunięcia, skasowania i zaktualizowania informacji przekazanych nam za pośrednictwem tej strony internetowej poprzez kontakt na adres dataprotectionofficer@cnpsantander.com. Potwierdzimy państwa żądanie w terminie 21 dni od jego otrzymania i rozpatrzymy to żądanie w terminie 30 dni od jego otrzymania.

Skargi

Jeżeli chcieliby państwo zgłosić skargę lub wyrazić niezadowolenie w związku z dowolną częścią niniejszej polityki prywatności lub sposobem przetwarzania państwa danych w ramach państwa dostępu do tej strony internetowej i korzystania z niej, prosimy o kontakt na adres dataprotectionofficer@cnpsantander.com. Jeżeli państwa skarga lub niezadowolenie dotyczą dowolnej usługi świadczonej na państwa rzecz w ramach naszej polisy ubezpieczeniowej, prosimy o kontakt na adres

CNP Santander Insurance DAC

Dział Likwidacji Szkód lub Dział Reklamacji

6 Piętro,

ul. Domaniewska 34a,

02-672,

Warszawa

Jako użytkownik Strony WWW, przysługuje państwu również prawo do wniesienia skargi do Komisji Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt z nami

Jeżeli mają państwo pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres dataprotectionofficer@cnpsantander.com.

Z chęcią odpowiemy na państwa zapytania i sugestie dotyczące polityki prywatności.

Zmiany w polityce prywatności

Prosimy okresowo sprawdzać treść polityki, aby uzyskać informacje o wszelkich zmianach. Chociaż zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania i uzupełniania tej polityki prywatności, będziemy państwa informować na tej stronie WWW o wszelkich zasadniczych zmianach przez okres, co najmniej 30 dni od wejścia w życie zmiany.

Zgoda ‘opt in’ - wybór konsumentów w zakresie dzielenia się informacjami

Polityka prywatności nie ma zastosowania do państwa relacji ze spółkami, które nie stanowią części CNP Santander Insurance Group. Polityki takich spółek będą regulować sposób gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania przez nie danych osobowych, których im państwo udzielą.

Polityka prywatności dotyczy wyłącznie do gromadzenia państwa danych w trakcie korzystania ze stroną WWW.