Nota prawna

Materiały na stronie www.cnpsantander.pl („strona WWW”) zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Pomimo, że niektóre informacje obejmują kwestie podatkowe, prawne, rachunkowe lub podobne, ani CNP Santander Insurance Europe DAC, CNP Santander Insurance Life DAC (łącznie zwane CNP Santander Insurance), ani spółki z nimi powiązane oferujące produkty lub usługi, ani ich agenci nie prowadzą działalności doradczej; nie posiadamy również zawodowych kwalifikacji wystarczających do świadczenia takich usług. Dostęp oraz korzystanie ze strony WWW podlegają warunkom korzystania ze strony, które można znaleźć w tym miejscu [wpisać hiperlink].

Ponadto, porady w przedmiotowych sprawach muszą być dostosowane do państwa szczególnych okoliczności. W związku z tym, zachęcamy państwa do skonsultowania się ze profesjonalnymi doradcami w celu zbadania wszelkich aspektów informacji przedstawionych na tej stronie internetowej oraz ich ewentualnego wpływu na państwa konkretną sytuację.

Niniejsza strona WWW nie jest przeznaczona do rozpowszechniania lub wykorzystania przez żadną osobę ani żaden podmiot w dowolnym kraju lub jurysdykcji, gdzie jej dystrybucja lub korzystanie z niej stanowiłoby naruszenie lokalnych przepisów prawa lub innych regulacji. Udostępnianie strony WWW, informacji, produktów lub usług za jej pośrednictwem przez CNP Santander Insurance nie jest równoznaczne z zachęcaniem do korzystania ze strony WWW, informacji, produktów lub usług w jurysdykcjach, w których udostępnianie strony WWW, informacji, produktów lub usług jest zabronione przepisami prawa.

Produkty i usługi opisane na stronie WWW:

  • są dostępne wyłącznie dla konsumentów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz
  • podlegają wszystkim obowiązującym przepisom prawa lub innym regulacjom.

Informacje prawne

CNP Santander Insurance Life DAC zarejestrowany w Irlandii pod numerem 488063 oraz CNP Santander Insurance Europe DAC zarejestrowana w Irlandii pod numerem 488062 są podmiotami podlegającymi nadzorowi Central Bank of Ireland.

Adres siedziby: Three Park Place, Hatch Street, Dublin 2, Irlandia.

Dyrektorzy (CNP Santander Insurance Life DAC oraz CNP Santander Insurance Europe DAC): Joaquín Capdevila Coromina (narodowości hiszpańskiej), Michael Netzel (narodowości niemieckiej), Anthony Beckwith (narodowości brytyjskiej), Emmanuelle Roux, Thomas Chardonnel, Olivier Pekmezian, Yves Couturier (wszyscy narodowości francuskiej), Gerry Murphy (narodowości irlandzkiej), Kevin O’ Brien (narodowości irlandzkiej).